Slik startet det

Klipp fra Rjukan Dagblad

Rjukan Dagblad 13. November 1919

Rjukan motorklub.

Fra konstituerende møte igaar. 12/11-1919

    Endel motorcyklister her paa Rjukan kom for nogen tid siden sammen i den hensigt at stifte en motorklub. Der blev i den anledning nedsat en lovkomite bestaaende av Dr. Shepard, ingeniør Gjestland, ingeniør Weifring, Chr. Larsen og G. Bækkevold. Komiteen utarbeidet et utkast til love og dette utkast behandledes paa et konstituerende møte paa Findals konditori igaaraftes. Dr. Shepard ledet møte og refererte lovforslaget som blev vedtat med enkelte smaa forandringer. Vi hitsætter et par av de viktigste bestemmelser:

   Foreningens formaal er at samle distriktets motorkjørere til varetagelse av sine interesser.

    Dens program skal bl. a. omfatte:

1. Ved en helt igjennem hensynsfuld framfærd at virke for et bedre forhold mellem motorkjørere og publikum.

2. Ved fælles optræden at søke billigst mulige indkjøp

3. At arbeide for praktiske kjøreregler og ved justis i sine egne rækker at søke disse overholdt.

4. At arbeide for en bedre trafikforstaaelse fra publikums side.

5. Ved møter eller sammenkomster ev. foredrag utvide medlemmernes kjendskap til alle motorsportens spørsmaal.

6. At arbeide for vore veies utbedring i den utstækning foreningens evne rækker.

    Som medlemmer kan optas enhver uberygtet indehaver av certifikat for bil eller motorcykkel i Rjukan og omegn.

    Ethvert medlem har ved sin indtrædelse ved sin underskrift at vedta foreningens love. Likesaa er det et hvert enkelt medlems pligt at anmelde til bestyrelsen ethvert tilfælde av utilbørlig kjørsel eller anden hensynsløs fremfærd

    Hvis et medlem gjentagne ganger - trods advarsel - ved sin opførsel er kommet i konflikt med foreningens love eller de stedlige autoriteter, skal medlemmet ekskluderes fra foreningen av den samlede bestyrelse. Saadan eksklusion blir at meddele politimesteren og lensmanden.

    Aarskontingenten settes til kr. 20

    Til formand i bestyrelsen valgtes dr. Shepard. de øvrige bestyrelsesmedlemmer blev konditor Findal, Chr. Larsen, Trøen og ingeniør H. Blom, den siste efter lodtrækning med hovedbokholder Støen. Supleanter blev Støen og ingeniør Gjestland, og revisorer ingeniør Hveem og kasserer Stormoen.

    Klubbens navn blev ikke endelig fastsat igaar.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rjukan Dagblad 20. mai 1922

Rjukan motorcykelklub

hadde generalforsamling igaar.

    Blandt annet blev det vedtat at inmelde klubben i Norsk Motorcykelklubs hovedstyre.

    Til formand blev ingeniør Berg gjenvalgt. Likeledes blev konditor Findal gjenvalgt til varaformand og ingeniør Axelsen som sekretær.

    Styremedlemmer ellers blev formand Larsen og kontorchef Støen. Suppleanter blev ingeniør Gjestland (gjenvalgt) samt maskinist Løken.

    Revisorer: bokholder Stormoen og ing. Hveem.

    Som repræsentanter i hovedstyre blev ing. Berg og kontorchef Støen valgte, med ingeniørene Grabberg og Axelsen som suppleanter.

    Efter generalforsamlingen var det en særdeles hyggelig øl-og pølsefest med fremvisning av endel lysbilleder fra en utflugt som Norsk motorcykelklub arrangerte for en tid siden.

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

12.05 | 11:45

Det er ikke planlagt noen tur rundt Tinnsjøen. Men det er en fin tur

...
29.04 | 15:28

Heisann. Mener å ha hørt noe om at det bruker å være en Tinnsjøen rundt dag på våren/sommer Lør/Søn.Er det noen som vet eller tar jeg helt feil? Hilsen Ole

...
16.10 | 12:05

Hei. Se gjestebok skrevet av Tov Arild

...
02.05 | 19:02

Husker motorcross på Svadde, det var spennede.

...
Du liker denne siden